Menu

Hydrokolonoterapia : bezpieczna czy nie?

Czy istnieje ryzyko uszkodzenia jelita podczas zabiegu?

Ilość zużywanej w trakcie zabiegu specjalnie oczyszczonej wody jest niewielka (do 0,5 l/min), jest ona wprowadzana pod bardzo słabym cisnieniem (rzędu 60-70 mbar) co nie wiąże się z jakimkolwiek ryzykiem uszkodzenia narządu. Dostępne w sieci statystyki podają, że zabieg hydrokolonoterapii jest bezpieczniejszy od kolonoskopii, a także to najlepiej oceniana forma przygotowania jelita do skutecznej analizy endoskopowej ( link dla dociekliwych: kliknij w zdjęcie )

Czy istnieje ryzyko całkowitego wypłukania flory bakteryjnej?
po oczyszczeniu jelita cofamy patogenny rozrost drobnoustrojów chorobotwórczych, następujący wskutek procesów gnilnych. Uwalniając jelito od toksyn dajemy szansę "dobrym bakteriom" na rozwój, co dodatkowo można wspomóc zażywając kompleksy probiotyczne.

Tak naprawdę to warunki pełnego bezpieczeństwa i skuteczności zastosowania hydrokolonoterapii są trzy:

- zabieg musi być wykonany z użyciem profesjonalnej (certyfikowanej medycznie) aparatury z pilotem, co umożliiwia jego pełną kontrolę przez pacjenta (koniecznie leżącego na plecach!) i terapeutę

- zabieg przeprowadza wykwalifikowany personel, posiadający umiejętność właściwego masażu jelita grubego oraz fachowej oceny przebiegu oczyszczania

-oprócz ustalenia braku przeciwwskazań medycznych istnieje możliwość wyeliminowania ryzyka niepowodzenia bądź powikłań wskutek deformacji jelita lub zmian mikrobiologicznych(zapewnia to Vega Test)

Alergia, grzybica, cukrzyca, borelioza | ]Food Test a otyłość | Medycyna przyszłości | Galeria | Statut Fundacji | Kontakt