Menu

Działanie generatora

Plazma to naładowany elektrycznie gaz. Aby wytworzyć plazmę w urządzeniu, przez zamkniętą czaszę szklaną (tzw. pelotę) wypełniona gazem szlachetnym, przepuszcza się impulsy prądowe, które wysycają cząsteczki gazu ładunkiem elektrycznym. Uzyskuje się wówczas efekt emisji pól elektromagnetycznych co wizualnie objawia się "świeceniem" plazmy. Zaprogramowane sekwencje impulsów elektrycznych umożliwiają emisję pól o ściśle zadanych widmach elektromagnetycznych, które wchodzą w rezonans z identycznymi polami wytwarzanymi przez patogeny mikrobiologiczne. Uwalniana przez rezonans energia niszczy ciała mikrobów.
Największym naturalnym generatorem plazmy w pobliżu Ziemi jest Słońce, które emituje w przestrzeń obłoki gazów naładowanych energią elektryczną.

Odkrycie i dorobek Raymonda Riffe`a


Raymond Riffe to amerykański wynalazca i badacz, który opracował urządzenie do usuwania patogenów mikrobiologicznych wykorzystując generator plazmy. W toku doświadczeń prowadzonych wraz z zespołem od lat 20-ych XX wieku odkrył i usystematyzował częstotliwości pola elektromagnetycznego działające zabójczo na poszczególne mikroby. Pola te wytwarzał poprzez odpowiednio ładowaną elektrycznie w urządzeniu plazmę.
Kontynuatorzy dzieła Riffe`a wytwarzają generatory które okazały się skuteczne w likwidacji większości znanych patogenów. Zapraszamy do wypróbowania tej metody w naszej Fundacji. Emisja plazmy z generatora jest w pełni bezpieczna i nie przynosi żadnych skutków ubocznych - z wyjątkiem tzw. efektu Jarischa-Herxheimera: odczuwanych niekiedy przejściowych objawów detoksykacji.


Alergia, grzybica, cukrzyca, borelioza | ]Food Test a otyłość | Medycyna przyszłości | Galeria | Statut Fundacji | Kontakt