Menu

Sympozja, wykłady,kursy i spotkania 2016

Realizując zadania statutowe w obszarze popularyzacji profilaktyki zdrowotnej oraz wiedzy z zakresu ochrony zdrowia, w roku 2016:

wykonując zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej wykonaliśmy konsultacje indywidualne i zbiorowe dla 432 osób; konsultacje prowadzili specjaliści żywienia, fizjoterapii i medycyny naturalnej.

Nakłądem Fundacji wydaliśmy broszury dotyczące zwalczania grzybic aspekcie współczesnych warunków środowiska i wytwórstwa spożywczego, o łącznym nakładzie 500 egzemplarzy

Przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym na temat boreliozy oraz sposobów jej wykrywania.

Nawiązaliśmy współpracę z grupą BCG Clinic, zajmująca się wieloaspektowo badaniami nad boreliozą w celu wspólnego propagowania profilaktyki tego schorzenia

Już niedługo przekażemy ciekawsze informacje o działaniach statutowych w 2017 r., w tym o eksperymentalnych badaniach koinfekcji boreliozy

Wykład nt. bulimii i anoreksji


Takie będzie narodu zdrowie, jakie młodzieży ku profilaktyce zdrowia chowanie...

Pomoc charytatywna

W 2015 r. objęliśmy bezpłatną opieką młodych ludzi dotkniętych kolejno stwardnieniem rozsianym (SM), boreliozą i żylakowatością naczyń kończyn dolnych. Wykonane zostały testy na obecność patogenów mikrobiologicznych oraz podjęte działania fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem urządzeń fizykoterapeutycznych stosowanych w naszej Fundacji. Ze względu na długotrwałość kuracji efekty będziemy oceniać w następnych kwartałach.
W 2016 r. kolejna grupa osób została objęta bezpłatnym programem opieki w ramach akcji wykrywania i zwalczania boreliozy. Osoby te uczestniczyły w nowatorskim protokole wykrywania ognisk infekcji poprzez testy pól elektromagnetycznych urządzeniem pomiarowym ATM firmy Altimed s.r.l., a następnie kuracji zielarskiej i dietetycznej. W okresie półrocznym u dwóch osób udało się cofnąć objawy na tyle by mogly one samodzielnie podjąć pracę lub naukę Zorganizowaliśmy także dwa bezpłatne szkolenia i 8 pogadanek na temat cyklu życiowego kleszczy oraz sposobów infekcji organizmu człowieka bakterią borrelii. Szkolenia objęły naszych amnbasadorów regionalnych a w pogadankach uczestniczyły rodziny z małymi dziećmi


Alergia, grzybica, cukrzyca, borelioza | ]Food Test a otyłość | Medycyna przyszłości | Galeria | Statut Fundacji | Kontakt