Menu

W Fundacji wykorzystujemy następujące urządzenia:

  • Ekrany emitujące szerokie widmo częstotliwości biiologicznych. Spektrum promieniowania emitera jest takie samo jak naturalne promieniowanie zdrowego ludzkiego ciała.Podniesienie energią zewnętrzną napięcia błon komórkowych pozwala komórce wykorzystać produkowaną energię ATP (kwasu adenozynotrójfosforowego) na odbudowę prawidłowych procesów fizjologicznych. W trakcie seansu powstaje uczucie komfortu psychofizycznego co często prowadzi do zaśnięcia.
  • aparat biorezonansowy LT zapper wytwarzający specyficzne pole elektromagnetyczne dla likwidacji patogenów mikrobiologicznych, regeneracji wybranych organów lub komórek całego organizmu oraz przywrócenia prawidłowego funkcjonowania układu endokrynologicznego. Urządzenie posiada także program do usuwania bólu o różnym podłożu oraz do przyspieszania gojenia się urazów
  • aparat do detoksykacji metali ciężkich działający poprzez receptory stóp.
  • materac magnetyczny oddziałujący poprzez specyficzne właściwości wytwarzanego pola magnetycznego, poprawiający adaptację przez organizm mikroelementów i pierwiastków śladowych

co to są fale milimetrowe

Fale milimetrowe są „językiem”, który używany jest przez nasze komórki do komunikowania się między sobą. Skąd biorą się fale milimetrowe?
Otóż związane jest to z promieniowaniem zaobserwowanym w organizmach. Warto dodać, że promieniują wszelkie substancje. W przypadku żywych komórek jest to promieniowanie mitogeniczne. Odkrył je w 1923 r. i sformułował właśnie takie określenie Rosjanin prof. Aleksander G. Gurwicz. Promieniowanie to o długości fali 260 nm (nanometrów). zbliżone jest do promieniowania nadfioletowego (pasmo o długości fal ok. 380 nm).
Takie promieniowanie kwasów nukleinowych i białek badał m.in. prof. Fritz-Albert Popp, czołowy ekspert od biologicznie emitowanych fotonów z Międzynarodowego Instytutu Biofizyki w Neuss w Niemczech. Według niego jednym z najważniejszych źródeł światła i emisji biofotonów jest DNA komórki. Przyczyną zaś emisji są silne wibracje jonów wodorowych H+ (protonów) wywołane poprzez tzw. wiązania wodorowe pomiędzy elektroujemnymi atomami charakterystycznymi przede wszystkim dla wody jak i białek.

Alergia, grzybica, cukrzyca, borelioza | ]Food Test a otyłość | Medycyna przyszłości | Galeria | Statut Fundacji | Kontakt