Menu

Nadzieja dla ciężko chorych

Komórki macierzyste
Postęp, jaki odnotowujemy w dziedzinie nauk biomedycznych, rodzi w wielu ludziach nadzieję na pokonanie nieuleczalnych dotychczas chorób
Od dawna już wiadomo, że w wielu tkankach organizmu ludzkiego są obecne tzw. komórki macierzyste. Ich cechą charakterystyczną jest to , że posiadają równocześnie dwie wymienione poniżej cechy:

  • są zdolne do nieograniczonej liczby podziałów
  • mają zdolność do różnicowania się do innych typów komórek.
Wyróżnia się dwa rodzaje komórek macierzystych:
-embrionalne, pierwotne komórki macierzyste występujące na etapie życia płodowego w blastocyście, czyli zespole komórek powstałych po podziale zapłodnionej komórki jajowej – komórki macierzyste tkanek występujące w krwi pępowinowej oraz w tkankach dorosłego organizmu człowieka, m.in. w szpiku, jelitach, naskórku, tkance nerwowej, krwi, siatkówce oka.
Komórki macierzyste występują w organizmie przez całe życie człowieka. W okresie życia płodowego występują embrionalne komórki macierzyste, które mogą różnicować się, dając początek komórkom różnych tkanek organizmu. W późniejszym okresie życia komórki macierzyste, występują przede wszystkim w tych tkankach, w których istnieje konieczność stałego wytwarzania nowych komórek, jak np. w szpiku, skórze lub jelitach. Obecne są również w krwi obwodowej i krwi pępowinowej.
Z ludzkimi komórkami macierzystymi wiąże się duże nadzieje na postęp medyczny w postaci terapii komórkowej i medycyny regeneracyjnej. Embrionalne komórki macierzyste, mogące potencjalnie zróżnicować się w każdy rodzaj komórek, mogłyby zastąpić dowolną tkankę, która u pacjenta uległa uszkodzeniu. W przeciwieństwie do embrionalnych komórek macierzystych, komórki macierzyste szpiku i krwi pępowinowej znalazły zastosowanie w terapii wielu chorób krwi, takich jak nowotwory niedobory odporności , cukrzyca .
Należy zwrócić uwagę na źródło pozyskiwania tych komórek. Zarodkowe komórki macierzyste pobiera się od ludzkich embrionów powołanych do życia specjalnie w tym celu, albo też od “embrionów nadliczbowych” powstałych w wyniku zapłodnienia in vitro. W wyniku pobrania zarodkowych komórek zniszczeniu ulega poczęte życie ludzkie w początkowej fazie swego rozwoju.
Efekty lecznicze udaje się także osiągnąć pobierając komórki macierzyste uzyskane z tkanek osób dorosłych, np. z krwi , szpiku, jelit, naskórka, tkanki nerwowej, siatkówki oka. Komórki te mają mniejsze możliwości różnicowania się i mogą być używane do regeneracji ściśle określonych tkanek.
Duże możliwości stwarza wykorzystanie komórek macierzystych obecnych w krwi pępowinowej. Komórki pochodzące z krwi pępowinowej mają nawet większą dynamikę proliferacyjną w porównaniu z komórkami macierzystymi pozyskiwanymi od człowieka dorosłego ze szpiku lub krwi obwodowej. Pobranie krwi pępowinowej jest bowiem bezbolesne dla dziecka i dla jego matki. Krew zdeponowana w Banku Komórek Macierzystych jest dostępna w każdej chwili kiedy tylko jest potrzebna. Komórki krwi pępowinowej z reguły nie zawierają komórek nowotworowych, które powstają w późniejszym okresie życia pod wpływem środowiska zewnętrznego. Komórki te charakteryzują się obniżoną aktywnością immunologiczną, dzięki czemu ich przeszczepienie powoduje mniej powikłań u biorcy. W przypadku przeszczepu allogenicznego (z jednego człowieka na drugiego) mniejsze jest ryzyko odrzucenia. Teoretycznie brak jest odrzucenia przeszczepu w przypadku przeszczepów autologicznych, kiedy dawcą i biorcą jest ten sam organizm.
Szczególne zainteresowanie budzi ta metoda wśród chorych na choroby o podłożu autoimmunologicznym w tym cukrzycę typu 1, chorobę Crohna, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, reumatoidalne zapalenie stawów etc, jak również w przypadku nowotworów.
Zabiegi tego typu są wykonywane przez jedną z renomowanych i posiadających oficjalny certyfikat dopuszczenia do metody klinik medycznych w Kijowie.
Pacjent odwiedza klinikę przez 3-4 dni bez konieczności hospitalizacji. Komórka macierzysta pobrana z krwi pępowinowej zostaje odpowiednio spreparowana i podana pacjentowi w postaci iniekcji.
W pierwszej kolejności lekarze na podstawie przeprowadzonych i otrzymanych badań decydują o możliwości przeprowadzenia tego typu zabiegu i szczegółowo omawiają możliwe do osiągnięcia efekty. W przypadku pozytywnych rokowań ustala się dokładny termin / komórka macierzysta nie jest uprzednio mrożona/ i w ściśle oznaczonym dniu i godzinie dokonuje się zabiegu.
Nie do końca jest wiadomo jak działa terapia. Jedną z możliwości jest np. w przypadku cukrzycy typu I produkcja nowych komórek układu immunologicznego, które nie atakowałyby komórek trzustki, inna to rozwój komórek macierzystych do samych komórek trzustki zdolnych do produkcji insuliny.
Poniżej podajemy za ?Pulsem Medycyny?:
Komórki macierzyste w SM
Data publikacji: 2009-02-02
Dziedzina: Neurologia
?Nowe badanie na grupie 21 chorych stwarza nadzieję dla chorych na stwardnienie rozsiane (SM). Transplantacja komórek macierzystych pozwala na zatrzymanie, a nawet cofnięcie uszkodzeń mózgu wywołanych chorobą.
Opisana metoda to autologiczny nie mieloablacyjny przeszczep komórek macierzystych hematopoezy. Zastosowano go u chorych z nawracającym stwardnieniem rozsianym, którzy nie odpowiedzieli na terapię interferonem beta.

Średnio po 37 miesiącach od zastosowania leczenia u żadnego z pacjentów nie wystąpiła progresja choroby (według skali EDSS) a 16 osób było wolnych od nawrotów. Zauważono istotną poprawę stanu pacjentów pod względem neurologicznym, ruchowym, a także jakości ich życia.

Opublikowane badanie, mimo że zostało wykonane na bardzo małej próbie i bez grupy kontrolnej, przedstawia nową technikę leczenia, z która lekarze wiążą duże nadzieje. Większe grupy chorych na SM są aktualnie badane w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Brazylii.

Źródło: The Lancet Neurology 2009; doi:10.1016/S1474-4422(09)70017-1

Kolejne źródło informacji pochodzi z artykułu:
"Reumatologia – postępy w roku 2001"
prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
Kierownik Kliniki Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej AM w Poznaniu
Data utworzenia: 22.05.2002
Ostatnia modyfikacja: 30.04.2007
W minionym roku odbyły się dwa duże kongresy międzynarodowe o tematyce reumatologicznej – 2. Doroczny Europejski Kongres Reumatologii zorganizowany przez Europejską Ligę Reumatologiczną (EULAR) w Pradze oraz Kongres Międzynarodowej Ligi Reumatologicznej (ILAR) w Edmonton (Kanada).
Zarówno w tematyce tych spotkań, jak i w większości publikacji dominowały problemy związane z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Podkreślano znaczenie wczesnego rozpoznawania choroby dla możliwości hamowania jej postępu.
W dalszym ciągu zwiększa się liczba chorych na świecie, u których w związku z wyjątkowo ciężkim przebiegiem chorób autoimmunologicznych wykonano przeszczep autologicznych komórek macierzystych układu krwiotwórczego. Wyniki tego leczenia są gromadzone przez międzynarodowe zespoły ekspertów. W najnowszym raporcie zestawiono 390 chorych z 30 krajów.[28] Oprócz chorych na stwardnienie rozsiane (127 przypadków), byli to chorzy na twardzinę układową (72), RZS (70), młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (36), toczeń rumieniowaty układowy (34) oraz zapalenie wielo- i skórno-mięśniowe (5). W 2/3 przypadków uzyskano znamienną poprawę kliniczną, która dotyczyła głównie chorych na młodzieńcze zapalenie stawów i na RZS; śmiertelność w całej badanej grupie wyniosła średnio 9%.
W ostatnim roku dużo uwagi poświęcono roli zjawisk immunologicznych w patogenezie miażdżycy. Ostatnio trwają intensywne prace nad zastosowaniem komórek macierzystych tkanki łącznej (mesenchymal stem cells) do regeneracji mięśni, chrząstek i kości, a także próby regeneracji uszkodzonej chrząstki dzięki terapii genowej.[42]
Komórki macierzyste pomogą w leczeniu stwardnienia rozsianego?
tom, pap2009-02-01, ostatnia aktualizacja 2009-02-01 14:45


Wcześnie zastosowane komórki macierzyste mogą łagodzić, a nawet leczyć objawy stwardnienia rozsianego – twierdzą w “Lancet Neurology” amerykańscy naukowcy.
W ciągu trzech lat u 81 proc. z 21 badanych z nawracająco-zwalniającą postacią choroby stwierdzono poprawę przynajmniej o jeden punkt w neurologicznej skali niepełnosprawności. Komórki macierzyste pochodziły z własnego szpiku kostnego pacjentów – ich zadaniem było “zresetowanie” źle działającego układu odpornościowego.

Stwardnienie rozsiane (SM) jest poważną chorobą uszkadzającą centralny układ nerwowy – mózg i rdzeń. Zalicza się ją do chorób autoagresywnych, czyli spowodowanych atakiem komórek odporności na tkanki własnego organizmu. W przypadku SM atakowany jest element tkanki nerwowej – tzw. mielina, która tworzy osłonki wokół włókien nerwowych. Ze względu na pełnioną rolę mielinę można porównać do izolatora, który zwiększa tempo przewodzenia impulsów nerwowych. Zniszczenie osłonki mielinowej prowadzi do zaburzeń w przekazywaniu sygnałów między neuronami i wystąpienia takich objawów, jak słabnięcie i drętwienie mięśni kończyn, zaburzenia koordynacji ruchowej, widzenia i mowy. Choroba dotyka najczęściej osoby młode, ok. 30. roku życia. Zwykle przebiega rzutami – objawy zaostrzają się, a potem częściowo ustępują.

Poniżej podajemy również w wersji skróconej tekst opracowania dotyczącego zastosowania komórek macierzystych w leczeniu cukrzycy u dzieci i dorosłych.
Praca została przygotowana na zlecenie Międzynarodowej Asocjacji Medycyny Integracyjnej we współpracy z Instytutem Hematologii na Ukrainie, Ukraińską Akademią Stomatologii z Połtawy i Centrum Diagnostyki Biorezonansowej z Kijowa. / E.A.Taranienko, W.I. Griszczenko, L.E. Bobyriewa, I.L.Dwornik, W.N.Bobyriew, W.I.Szepitko, W.T. Zawgorodnyj/

" NOWE TECHNOLOGIE W LECZENIU CUKRZYCY"
W chwili obecnej na cukrzycę na całym świecie choruje ok. 180 mln ludzi, szacuje się że w roku 2010 ich liczba przekroczy 240 mln. Wg WHO jest to globalna epidemia , która wymaga działań w sferze medycyny i sferze socjalnej.

Leczenie cukrzycy na Ukrainie pochłania 10% budżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia, stąd celem podjętych działań stały się nowe metody terapii : zastosowanie komórek macierzystych w procesie leczenia.

W doświadczeniu wzięło udział 81 osób chorych na cukrzycę insulinozależną ? wiek średni 29,5 lat; czas trwania choroby ? 8,3 lat. Grupę kontrolną stanowiły 23 osoby z cukrzycą, które były leczone metodami tradycyjnymi / dieta, insulina, witaminy/ . W 58 przypadkach przeprowadzono transplantację komórek macierzystych i kontynuowano terapię preparatami przeciwcukrzycowymi . (?.)
Rezultaty eksperymentu były następujące:
W grupie chorych leczonych metodami konwencjonalnymi udało się obniżyć zapotrzebowanie na insulinę o 6,23 , podczas gdy grupa w której dokonano iniekcji komórek macierzystych osiągnęła średnie obniżenie zapotrzebowania o 34,6, przy czym im krótszy czas od wykrycia schorzenia tym efekt był lepszy.
Najlepszym materiałem do w/w transplantacji są niezamrażane hemo i neurokomórki , które podlegają odpowiedniej obróbce falą elektromagnetyczną mającą za zadanie nakierować je na określony organ. Prowadzi to nie tylko do zabezpieczenia żywotności i uruchomienia odpowiedniej funkcji, ale również reguluje prawidłowe dojrzewanie i rozwój nowych komórek. W następstwie tego w organizmie są syntetyzowane insulinopodobne wskaźniki wzrostu .
Mechanizmy terapii komórkami macierzystymi pozwalają w znacznym stopniu obniżyć zapotrzebowanie na insulinę i co jest również bardzo istotne zmniejszają ryzyko i intensywność występowania powikłań związanych z chorobą.

Alergia, grzybica, cukrzyca, borelioza | ]Food Test a otyłość | Medycyna przyszłości | Galeria | Statut Fundacji | Kontakt